Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος babyspace.com.cy αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E., η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 8 (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@babyspace.com.cy, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9287700). Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του babyspace.com.cy μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των κατωτέρω όρων χρήσης, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτόν. Το babyspace.com.cy δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του babyspace.com.cy μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Εφόσον κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να απέχει από κάθε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του babyspace.com.cy

1. Σκοπός του babyspace.com.cy

Ο δικτυακός τόπος babyspace.com.cy διατίθεται για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών του και μόνο για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. To babyspace.com.cy είναι ένα online portal, το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει στο κοινό και συγκεκριμένα: στα νέα ζευγάρια που μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδί, στις ήδη έγκυες γυναίκες, αλλά και στους νέους γονείς με παιδιά μέχρι 6 ετών όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με την υγεία, την ανάπτυξη, τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών τους. Για τον σκοπό αυτό το babyspace.com.cy έχει συνάψει συνεργασίες με επίσημους ιατρικούς φορείς αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες ειδικευμένους στα θέματα που θίγονται στην αρθρογραφία του.

2. Χρήση του δικτυακού τόπου - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος babyspace.com.cy αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E. και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του babyspace.com.cy, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σκίτσων, βίντεο, κειμένων, εργαλείων και υπολογιστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του babyspace.com.cy και της εταιρείας CARE DIRECT A.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Εκτός εάν εκφράζεται ρητά το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του διαδικτυακού τόπου babyspace.com.cy μέσω δικτύου (downloading), αποστολής ηλεκτρονικής κάρτας (e-card) με υλικό από το babyspace.com.cy σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο babyspace.com.cy, αποστολή link των άρθρων του babyspace.com.cy για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης χωρίς την πηγή προέλευσης , αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας CARE DIRECT Α.Ε. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η CARE DIRECT Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία CARE DIRECT A.E. αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία αυτών και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο της εθνικής (N.2472/97 όπως ισχύει σήμερα) όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ 2016/679). Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται κοινοποίηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο babyspace.com.cy ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως στο web διακομιστή μας, κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), οι ιστοσελίδες μέσω τις οποίες ο χρήστης συνδέθηκε στο δικτυακό τόπο, ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεται με αφετηρία τη δικό μας δικτυακό τόπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (IP address), δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη παρά μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες μελών του babyspace.com.cy. Στην περίπτωση αυτή, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλει το babyspace.com.cy είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του babyspace.com.cy ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα.

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι: όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, ιδιότητα του μέλους: θέλω να μείνω έγκυος, είμαι έγκυος, προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού, είμαι μητέρα, ημερομηνία γέννησης του παιδιού/ων, το φύλο των παιδιών, είμαι πατέρας. Τα στοιχεία που καλείται προαιρετικά να συμπληρώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του είναι: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο συζύγου, διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος), επάγγελμα, όνομα παιδιού, μαιευτήριο γέννησης.

Επίσης, κατά τη διαδικασία εγγραφής παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το babyspace.com.cy ενημερωτικό δελτίο (Νewsletter) μέσω e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποδεχόμενος τους όρους χρήσης αποδέχεται την αποστολή , ενημερωτικών δελτίων από συνεργαζόμενες εταιρείες, ή προωθητικό-ενημερωτικό μήνυμα μέσω SMS στο κινητό του τηλέφωνο, ή τηλεφωνική επικοινωνία στο σταθερό του τηλέφωνο για ενημέρωση νέων προϊόντων – υπηρεσιών ή ταχυδρομικά στη διεύθυνσή του ενημερωτικά έντυπα-εκπτωτικά κουπόνια-δείγματα προϊόντων του babyspace.com.cy, της CARE DIRECT Α.Ε. ή άλλων συνεργαζομένων εταιρειών (Mam, Marathon, Latex, Eureka, Tryfon Tseriotis, Charalambides) με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.caredirect.com/partners.aspx

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα "υποχρεωτικά" στοιχεία δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ως μέλος και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Ειδικά για την υπηρεσία Newsletter, εάν ο Χρήστης επιθυμεί την διακοπή της ενημέρωσης με Newsletter θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το e-mail που θα λαμβάνει και θα έχει το Newsletter να κάνει αυτόματη διαγραφή μόνο από την υπηρεσία αυτή. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί συνολικά ή μερικά η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να αποστείλει e-mail στην unsubscribe@babyspace.gr όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την εγγραφή του στο babyspace.com.cy, κατά τα ανωτέρω, o χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία CARE DIRECT Α.Ε. ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η CARE DIRECT Α.Ε. για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ'εντολή και για λογαριασμό της.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης στο babyspace.com.cy, τα οποία διατηρούνται σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server), τυγχάνουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες και συγκεκριμένα για τη διάθεση σε αυτούς υλικού προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι χρήστες και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτούς. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών/χρηστών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Τα δεδομένα που συλλέγει η CARE DIRECT Α.Ε. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο ο επισκέπτης/χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Η CARE DIRECT Α.Ε. θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με βάση την ανωτέρω συγκατάθεσή του για τον προαναφερόμενο σκοπό μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας πραγματοποιούνται βάσει αυτής έως την ανάκλησή της. Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι θα είναι αποκλειστικά οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και οι προμηθευτές μας, οι οποίοι δεσμεύονται έναντι της εταιρείας μας με συμβάσεις και αναγράφονται την ιστοσελίδα μας www.caredirect.com/partners.aspx. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η CARE DIRECT AE έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το babyspace.com.cy για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το babyspace.com.cy δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό στον δικτυακό τόπο, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση ή να διορθώσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, πραγματοποιώντας είσοδο στο Λογαριασμό τους με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν ορίσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού τους. Σε κάθε περίπτωση οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση πρόσβαση σε, τη διόρθωση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο unsubscribe@babyspace.gr διευκρινίζοντας αν επιθυμούν τη διαγραφή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου ή αν απλά επιθυμούν να μη λαμβάνουν ειδοποίηση για κάποια ή κάποιες από τις προωθητικές επικοινωνίες που έχουν αποδεχθεί. Παράλληλα έχουν δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να υποβάλουν οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον της εποπτικής αρχής.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του babyspace.com.cy συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

4. Cookies

Το babyspace.com.cy μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του babyspace.com.cy. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του σε δικτυακούς τόπους με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του babyspace.com.cy και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του babyspace.com.cy είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του babyspace.com.cy μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του babyspace.com.cy, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του babyspace.com.cy δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ακόμη, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως τα cookies, για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων, για την παροχή λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα. Επίσης μοιραζόμαστε πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη διαφήμιση και ανάλυση δεδομένων.

5. Πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες

Εάν οι επισκέπτες του babyspace.com.cy χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του babyspace.com.cy με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το babyspace.com.cy ή την CARE DIRECT A.E. με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το babyspace.com.cy.

Επίσης, οι απαντήσεις των επισκεπτών/χρηστών σε ψηφοφορίες που διεξάγει το babyspace.com.cy πάνω σε επίκαιρα θέματα, καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το babyspace.com.cy για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με τα ζητήματα που τίθενται προς ψηφοφορία. Το babyspace.com.cy διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Όσον αφορά στις ψηφοφορίες, το babyspace.com.cy καθορίζει τους ειδικότερους όρους συμμετοχής στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα να την διακόψει οποτεδήποτε κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

6. Δεοντολογία - ευθύνη χρηστών/ μελών

Οι χρήστες/μέλη του babyspace.com.cy είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ολόκληρο και για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του babyspace.com.cy. Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δεν είναι σε θέση, λόγω του μεγάλου όγκου του, να προβαίνει σε έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου είδους περιεχομένου ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται αυτό. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του babyspace.com.cy μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Το babyspace.com.cy δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των ανακοινώσεων ή ομάδων συζητήσεων όπως τα: Forum, My Album, My Calendar, που εμπεριέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του babyspace.com.cy καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία, η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

Σε περίπτωση που το babyspace.com.cy ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο babyspace.com.cy είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του babyspace.com.cy και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του babyspace.com.cy παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του babyspace.com.cy, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων διαδικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο διαδικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του babyspace.com.cy κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το babyspace.com.cy την CARE DIRECT A.E. και τους συνεργάτες τους για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του babyspace.com.cy καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

7. Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το babyspace.com.cy διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δεν φέρουν ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

8. Διαφήμιση

Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δεν ευθύνoνται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο babyspace.com.cy και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

9. Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του babyspace.com.cy για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο babyspace.com.cy, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του babyspace.com.cy, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το babyspace.com.cy στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

10. Περιορισμός Ευθύνης

Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δεν ευθύνoνται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του babyspace.com.cy στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ) κλπ). Το babyspace.com.cy χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του.

Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το babyspace.com.cy δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Σε καμία περίπτωση το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την χρονική εγγύτητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το babyspace.com.cy.

Το περιεχόμενο του babyspace.com.cy και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E., δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα και γενικότερα την καταλληλότητα του περιεχομένου που αναλαμβάνουν να συλλέξουν, επεξεργαστούν και διανείμουν ιδιαίτερα λόγω του μεγάλου του όγκου ούτε και την απουσία ενδεχομένων λαθών και σφαλμάτων.

Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης του babyspace.com.cy, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη να προβαίνει κάθε φορά στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών, ιδιαίτερα δε των πάσης φύσεως ιατρικών οδηγιών ή συμβουλών που δύνανται να εκτίθενται μέσω του δικτυακού τόπου για την εγκυρότητα και αρτιότητα των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουν το babyspace.com.cy και η CARE DIRECT A.E. Συνιστάται δε προς τους χρήστες για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα να συμβουλεύονται μόνο τον προσωπικό τους γιατρό.

Όσον αφορά επίσης την αποστολή δώρων και προωθητικών προϊόντων προερχομένων από το babyspace.com.cy, η CARE DIRECT Α.Ε. δεν ευθύνεται για το χρόνο αποστολής των στους παραλήπτες, ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τρίτους.

11. Σύνδεσμοι (LINKS) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το babyspace.com.cy περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του babyspace.com.cy με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του babyspace.com.cy και συνεπώς το babyspace.com.cy δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το babyspace.com.cy δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το babyspace.com.cy σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο- Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου babyspace.com.cy διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου babyspace.com.cy ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Για τη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να επιστρέψετε την βαλίτσα του μαιευτηρίου που αγοράσατε, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία και όχι ανοιγμένα. Να σας ενημερώσουμε πως δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής.

Για να προχωρήσετε με τη διαδικασία επιστροφής, πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς ή με email και να μας αποστείλετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη παραλαβής, μέσω του courier Speedex. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι σπασμένο κατά την παραλαβή θα πρέπει να καλέσετε την εταιρεία κούριερ να επιστρέψει και να παραλάβει το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Η αντικατάσταση θα γίνει από μεριάς μας χωρίς επιπλέον χρέωση.


Οι χορηγοί μας

Οι υποστηρικτές μας